Het graf van de schaatsenrijder

De berichten in de kranten over jonge kinderen die onder het ijs raken zijn altijd hartverscheurend. Soms vonden ze slechts twee klompjes op de walkant. 'IJs kost mensenvleisch' luidt een oud spreekwoord. Soms herinneren grafstenen aan het ongeluk op het ijs

De vrolijke noot

Zeg moeder waar is Gijs?
Daarginder
Daarginder
Zeg moeder waar is Gijs?
Daarginder, onder het ijs.

Jan J Pieterse

Graf in Vierhuizen

In Vierhuizen ligt een bijzonder graf: dat van Klaas Jans, boer te Midhuisen. Hij overleed op 1 februari 1787, 28 jaar oud. Klaas Jans ging op schaatsen naar een dokter in Groningen die hem echter niet kon helpen. Teleurgesteld keerde hij op schaatsen terug, en kwam geheel bezweet aan. Hij kroop in bed en stierf drie dagen later. Hij liet een vrouw een kind na.

De gebroeders Geveraert

Ook in BelgiŽ - in Brussel - is een graf voor maar liefst drie schaatsenrijders. Het opschrift met de datum 25 januari 1734 luidt:

Vier gebroeders Geveraert
Reden 't samen op de vaert
Waer van dry in't ys gesoncken
Zijn daer dierelyck verdroncken<

Van Buttingha Wichers

Een van de beroemdste schaatsenrijders ligt begraven in zijn woonplaats Leiden. Johan van Buttingha Wichers, oud 32 jaar. Hij schreef in opdracht van de KNSB het boek Schaatsenrijden, waarin hij via de letterkunde de geschiedenis van het schaatsen beschreef. Op zijn steen wordt niet geschaatst.