Schaatsen op muren en straten

Kunst in de openbare ruimte, zo heet het officieel: bijvoorbeeld beelden of schilderingen die door de gemente zijn aagekocht. Er zijn ongetwijfeld tientallen beeldjes van schaatsers in vele dorpen in waterrijke gebieden. Hieronder staan twee voorbeelden van schaatsgedichten: een Fries gedicht in Holland, een Hollands gedicht in Friesland.

Jan Willem Bruins schildert 'Maaie' op de muur

Maaie op it iis

Overal in Leiden kom je gedichten tegen, geschilderd op blinde muren van allerlei panden. Een Fries schaatsgedicht is tegen de achtergrond van de Friese vlag geschilderd op de muur van de directeurswoning van de voormalige zeevaartschool. Het is de schaatsplek van Leiden: het Galgewater. De auteur is Pieter Jelles Troelstra, die we vooral kennen als een bezield revolutionair. Minder bekend is dat hij ook een romantisch dichter was die zijn verzen in het Fries schreef. Kijk voor meer informatie op:

Muurgedichten

Mei op het ijs

Mocht de lente vreugde geven, Ook de winter is me duur;
Als 'k jou zie, zo mooi en dapper,
D' ogen vol van hoger vuur.

Met zijn meisje weg te zwieren
Voor een Fries het paradijs!
Als de bomen kaal en naakt zijn
is het: lente op het ijs.

vertaling Jabik Veenbaas

Maaie op it iis

Joech de maitiid folle wille, Ek de winter is my djoer;
As 'k dy sjoch, sa moai en krigel,
D' eagen fol fan heger fjoer.

Mei de faam der oer te waaien,
Wat in wille foar in Fries!
Binn' de beammen keal en neaken-
Dat is: maitiid op it iis

Pieter Jelles Troelstra

In Leeuwarden schaatsen de dichters op straat: hiernaast ziet u een afbeelding van het gedicht 'Schaatsenrijders' van Bertus Aafjes.

Klik op het plaatje voor een leesbare versie